Stručnjaci u tehničkim sistemima izolacije

Skamol je vaš ekspert u okviru sistema tehničke izolacije. Kompanija je osnovana 1912 godine u Danskoj i globalno isporučuje tehničku izolaciju u okviru dve glavne oblasti: građevinarstva i industrije. 

Sa naših šest fabrika u Danskoj, Poljskoj i Rusiji dominiramo na tržištu tehničkih izolacionih sistema. Skamol je u stalnom porastu i zbog toga se proširujemo s novom fabrikom kalcijum-silikata na Poljsku.

SkamoWall je novi prelomni zidni sistem za izolaciju kuća i zgrada, u kojem naše iskustvo susreće se sa vlagom i plesni.

Saznajte više o SkamoWall


SkamoWall je potpuno novi revolucionarni zidni sistem

Osim što ima masovne i napredne mašine za proizvodnu, Skamol se sastoji od kvalifikovanih radnika sa sveobuhvatnim znanjem o kvalitetu sistema, performansama, primeni i montiranju. To znači da Skamol pruža tehničko savjetovanje svojim klijentima i poslovnim partnerima.

Pogledajte naše kontakt osobe