SkamoWall skup - tako se to radi

Pogledajte kako je montaža jednostavna

Lako i jednostavno je montirati SkamoWall. U ovom video-u dobijate jasnu instrukciju "kako", koja vam pokazuje mantiranje korak po korak.

Imajte na umu da se video snima pod pretpostavkom da zid ima ravnu površinu i da se očisti pre nego što je SkamoWall montiran.

1. Uklonite bilo koji organski materijal sa SkamoWall Biocide.
2. Izmešajte SkamoWall Adhesive.
3. Nanesite SkamoWall Adhesive (lepak) na zid.
4. Ako je potrebno, isecite/prilagodite SkamoWall Board.
5. Montirajte SkamoWall Board na zid koristeći SkamoWall Primer i Adhesive.
6. Popunite pukotine i nejednakosti koristeći SkamoWall Smooth Plaster.
7. Obrišite zid sa SkamoWall Smooth Plaster.
8. Zid je spreman i sada možete nanositi boju.
9. Savršeni zid, koji pruža izuzetnu i udobnu unutrašnju klimu, bez dokaza vlažnosti i plesni.